This post is also available in: English suomi Русский karjala

DJURRÄTTSPARTIET

Finländska djurrättspartiet EOP har skapats utifrån en vilja att inkludera och lyfta fram djurrättsfrågor i politiken. Den livsmiljö vi lämnar som arv åt kommande generationer formas genom de beslut som fattas inom den närmaste framtiden.

Djurrättsfrågor har en central roll då vi beaktar vår tids stora utmaningar såsom miljöproblem och ojämställdhet. Intensiv uppföding av djur påskyndar klimatförändringen och sammanflätas med social ojämlikhet och orättvisa. Vi anser att uppmärksammandet av djurens rättigheter har en naturlig plats i avvecklandet av diskriminerande strukturer.

EOP:s syfte är att visa vägen mot en hållbar och rättvis framtid, där allt liv uppskattas. Vårt mål är att detta skulle ske via legislativa och administrativa åtgärder samt genom att informera och upplysa.

Vi lever i en internationell värld, där våra vardagliga beslut får verkningar långt utanför vår hemvist. Därför skapas förbättringar genom lokala lösningar. I vår vision kommer Finland att anta globala utmaningar genom att fungera som exempel på ett mer hållbart och rättvist samhälle, där produktifiering av djurindividers liv inte längre bemyndigas genom köttnormen.